Bu Haber 8 yıl önce eklendi.
Bu habere 0 benzer içerik eklendi.
Bu habere 0 Karşıt içerik eklendi.
Bu haberi 0 kişi beğendi.
Gül'ün Bu Sözleri Ayakta Alkışlandı

Cumhurbaşkanı Abdullah GülTunus Başbakanı Hamadi Jebali ve Tunus Ulusal Kurucu Meclisi (UKM) Başkanı Mustafa Ben Jafaar'ı kabul etti. Gül daha sonra UKM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. 

Bu Meclis'te Tunus halkının temsilcilerine seslenen ilkkonuk Cumhurbaşkanı olmaktan, büyük gurur veheyecan duyduğunu ifade eden Gül, "Kadimdostluk ve kardeşlik müktesebatıyla bağlı olduğumuz Tunus halkının milli iradesinin hakiki manada vücud bulduğu bu Meclis'te sizlere hitap etmekten büyük onur duyuyorum" dedi. 

Gül şunları söyledi: 

"Arap Baharı'nın, Arap Uyanışı'nın, fitilini ateşleyenTunus'un geleceğini inşa eden sizlere hitap etmek şüphesiz büyük bir ayrıcalıktır. Bu Meclis'te Tunushalkının temsilcilerine seslenen ilk konukborder=0Cumhurbaşkanı olmaktan, Türk milleti ve şahsım adınabüyük gurur ve heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. Heyecan duyuyorum; çünkü, sizler sadeceTunus'un değil tüm Arap aleminin istikbaline ışık tutacak bir fenersiniz. Heyecan duyuyorum; çünkü, bu Meclis bölgemizde her türlü bedeli ödemek pahasınabüyük bir özgürlük, hak, adalet ve onur mücadelesi veren tüm kardeş halkların yüzünü çevirdikleri bir demokrasi mabedidir. 

Heyecan duyuyorum; çünkü, sizler tarih yazmıyor, yapıyorsunuz. 

Tunus halkının başarısı gerçekten tarihidir. Daha önce yaptığım pek çok konuşmada Tunus Devrimi'nin ateşlediği Arap Baharı'nı Avrupa'daki 1848 ve 1989 devrimlerine benzettim. Yaşanan dönüşümün tarihin hızlanmasından kaynaklanan geri dönülemez bir süreç olduğunu hep vurguladım. 

Bu nedenle, Tunus halkı olarak muvaffakiyetlerinizle ne kadar öğünseniz yeridir. Bugüne kadar başardıklarınızı Türk halkı olarak büyük takdirle izliyoruz." 

Tunus Ulusal Kurucu Meclisinin Arap Baharı'nın etkilerini yaşayan ülkeler arasında, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı'nı seçebilmiş, hükümetini kurabilmiş tek meclis olduğunu hatırlatan Gül şöyle devam etti: 

"Zira, devrim geçirmiş hiçbir ülkeye nasip olmamış demokratik olgunluk ve anlayış içinde milli mutabakatı sağladınız. Devrimi nispeten en az maliyetle gerçekleştirdiniz. Daha fazla kardeşkanının dökülmesine, yeni kin ve nefret tohumlarının ekilmesine izin vermediniz. Devlet kurumlarının tahrip olmasına müsaade etmediniz. 

Tunus halkının tüm renklerini, tercihlerini yansıtan temsil niteliği fevkalade yüksek bir Kurucu Meclis oluşturmayı başardınız. Tüm bunların ışığında, Kurucu Meclis'in yeni, demokratik, müreffeh Tunus'un yol haritasını belirleyecek Anayasa'yı da büyük bir titizlik ve olgunluk içinde hazırlayacağına inancım tamdır. 

Esasen, Arap Baharı'nın kaynağı olan Yasemin Devrimi'nin bu topraklarda yeşermesi de tesadüfi değildir. İslam aydınlamasının zirve noktasını temsil eden büyük İslam mütefekkiri İbn-i Haldun'un doğduğu topraklar olan Tunus'ta, modern tarihin üçüncü demokrasi dalgasının fitilinin ateşlenmesi tesadüflerle açıklanamayacak tarihi bir olaydır." 

"Tunuslu genç ve aydınların kıvılcımını yaktığı bu devrim de, Batı Avrupa ve Amerika'da cereyan eden birinci demokrasi dalgası, 1989'dan sonra Doğu Avrupa ve Latin Amerika'da yaşanan ikinci demokrasi dalgası gibi tarihteki yerini alacaktır" diyen Gül, "Bu itibarla, Tunus halkı ve onun hakiki temsilcisi olan bu Meclis son derece şerefli, bir o kadar da mesuliyeti yüksek bir misyon üstlenmiştir. Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere, tüm dünyada özgürlük, adalet, hak ve onur mücadelesi veren pek çok toplum, akıllarını ve kalplerini size çevirmişlerdir. 

Tunus'un önemli merhale katettiği demokratikleşme sürecini başarıyla neticelendirmesi, Mısır'da, Libya'da,Yemen'de ve Suriye'de sizi izleyenlere ilham ve umut verecek, onlara rehberlik edecektir. 

Bu nedenle, sadece Tunus için değil, tüm Araplar, tüm Müslümanlar ve nihayet tüm insanlık için başarılı olmak mecburiyetindesiniz. İşte tarih yapmaktan kastım budur" şeklinde konuştu. 

"Demokratik meşruiyet" ve "toplumsal mutabakat"ın önemini vurgulayan Gül, "Bu tarihi geçiş sürecinde,Tunus halkının tüm kesimlerini kucaklayarak, eski ideolojik bölünmeleri arkanızda bırakarak ilerlemelisiniz. Rövanşist duygulara prim vermeden, geçmişte olduğu gibi "sosyal mühendislik projeleri"ne girişmeden, tüm enerjinizi ekonomik kalkınma ve demokratik reformlara yoğunlaştırmanız başarının anahtarı olacaktır. Bu sürecin "demokratik meşruiyet" ve "toplumsal mutabakat" çerçevesinde yönetilmesi halinde, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve refahın yayılması yönünde büyük kazanımlar elde edilecektir. Böylece İslam ile demokrasinin, bölgenin "sosyo-kültürel dokusu" ile "modernite"nin bağdaşmaz olduğu yolundaki oryantalist hurafe de tamamen çürütülmüş olacaktır" diye konuştu 

Gül konuşmasına şöyle devam etti: 

"Demokratik kazanımların konsolide edilmesi ve daha da ilerletilmesi için en önemli faktör başarılı bir ekonomik altyapıdır. Bunu Türkiye'de yaşadığımız tecrübelerin ışığında söylüyorum. 
Türkiye'nin bugünkü ekonomik, siyasi ve diplomatik performansının altında son 10 yılda gerçekleştirdiği kapsamlı hukuki ve ekonomik reformlar yatmaktadır. 

Devrimin heyecanının tazeliğine rağmen, Tunus'ta da halkın demokratik idarelerden temel beklentisi her zaman ekonomik sorunlarına çare bulunması, özgürlükler alanının genişletilmesi olacaktır. Bu anlayışla, artık özgüven içinde gerekli hukuki ve ekonomik reformları süratle hayata geçirmek durumundasınız. Sözkonusu reformları hayata geçirirken gerçekçi olmalısınız, orta ve uzun vadeli programınızı sabır ve sebatla uygulamalısınız. Elbette bu politikalar çok çalışmayı ve tüm Tunus halkı için büyük fedakarlıkları gerektirmektedir. 

Tunus da, Türkiye de, gaz ve petrol gibi doğal kaynaklar bakımından zengin olmayan ülkelerdir. Bununla birlikte, ülkelerimiz beşeri kaynaklar bakımından son derece zengindir. 

Ekonomik kalkınmamızda doğal kaynaklar ve enerji bakımından noksanlarımızı, daha fazla çalışarak, beşeri sermayemizden azami ölçüde yararlanarak ve doğru zamanda, doğru politikaları uygulayarak telafi edebiliriz. 

Ekonomide kısa vadeli, geçici ve popülist çözümlerin sorunları daha da içinden çıkılmaz hale getirdiği, tüm dünyada tecrübe edilmiş bir gerçektir. 

Bu konuda, büyük bir özgüven içinde olunmalıdır. Zira, iktisadi düşünceler tarihinde bugünkü serbest piyasa ekonomisi anlayışına referans gösterilen İbn-i Haldun'un yüzyıllarca önce Mukaddime'de yazdıkları, ortak kahramanımız Tunuslu Hayrettin Paşa'nın reformcu politikaları, bugün dahi bizlere ışık tutacak niteliktedir." 

"Unutulmamalıdır ki demokrasi "statik bir mükemmeliyet rejimi" değildir." diyen Gül, Her zaman reform, değişim ve ilerlemeyi gerektiren "progressive" bir yönetim şeklidir. Bu nedenle, Türkiye'de her daim reform çağrılarımı tekrarlıyorum. 

Netice itibariyle, Yasemin Devrimi'yle getirdiğiniz demokrasi de, tıpkı yasemin çiçeği gibi narin, özen gösterilmesi, emek verilmesi gereken bir değerdir. Buna sabırla sahip çıkmak, korumak, ilerletmek ve şüphesiz çok çalışmak tüm Tunus halkının ve siz yöneticilerin temel önceliği olmalıdır" ifadelerini kullandı. 

"Beni yurtdışında Türk bayrağından sonra en fazla heyecanlandıran bayrak Tunus bayrağıdır. Al rengiyle, hilal ve yıldızıyla adeta kadim kardeşliğimizin timsalidir bayraklarımız. Akdeniz'in iki yakasında bulunan Türkler ve Magriblilerin ortak paydasıdır ay ve yıldız." şeklinde konuşan Gül şunları söyledi: 

"Bu benzerlik halklarımızın geçmişteki kader birliğinin, sevgi ve muhabbetinin bir tezahürüdür. 400 yıllık ortak tarihimizin bir ifadesidir. 

Halklarımızın kader birliği, Tunus'un, Cezayir'in, Libya'nın, hatta Fas'ın Avrupalı sömürgeci güçlerin boyunduruğu altında Endülüs'ün akıbetine uğramasını engellemiştir. 

Aynı şekilde kardeş Magrib ülkeleri halklarının verdiği destek ve yetiştirdikleri büyük devlet adamları, Kaptan-ı Deryalar ve gözüpek leventler sayesinde, Türkler Akdeniz'de bir güç olarak varlıklarını sürdürmüşler; böylece, Türk ve Müslümanları Avrupa'dan ve Anadolu'dan atma çabaları sonuçsuz kalmıştır. 

Öte yandan, halklarımız arasında var olan kan bağı bizi birbirimize daha da yaklaştırmaktadır. Tunus'ta birçok Türk kökenli olduğunu biliyorum. Yüzyıllarca birlikte yaşamanın tabii bir sonucu olarak bizim ülkemizde de Tunus kökenli birçok vatandaşımız vardır. Bu meyanda, 1853-1856 Kırım Savaşı'na Osmanlı ordusu saflarında katılan Tunusluların Kastamonu ilimize bağlı "Tunuslular Köyü adı altında bir köy kurmuş olmaları, ortak tarihimiz ve kan bağımızın güzel örneklerinden biridir. 

Yine, 1911 yılında Osmanlılar Libya'yı savunurken pek çok Tunuslu mücahidin bu savaşa iştirak ettikleri de hala hafızalarımızdadır. Bugünlerde ise ülkelerimizin kader çizgisi, demokrasi, insan hakları ve kalkınma mücadelesinde tekrar kesişmiştir." 

Parlamenter, çoğulcu demokratik bir rejimin oluşturulmasının uzun zaman, sabır ve emek isteyen bir süreç olduğunu söyleyen Gül konuşmasına şöyle devam etti: 

"Böylesine yakın ve sıcak ilişkiler içinde bulunduğumuz Tunuslu kardeşlerimizle bu geçiş döneminde ikili ve uluslararası düzeyde her türlü dayanışmayı sergilemek boynumuzun borcudur. 
Parlamenter, çoğulcu demokratik bir rejimin oluşturulması uzun zaman, sabır ve emek isteyen bir süreçtir. 

Bu süreçte, ülkemizin siyasi, ekonomik ve toplumsal kazanım ve tecrübelerini, Tunus'la paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Bu anlayıştan hareketle, Türkiye, 14 Ocak Devrimi'ni ilk destekleyen ülkelerden biri olmuştur. Devrimin hemen ardından ülkemizden pek çok heyet Tunus'u ziyaret etmiştir. 

Eylül 2011'de Başbakan Erdoğan beraberinde çok sayıda Bakan olduğu halde Tunus'a gelerek, kardeşTunus halkının heyecan ve sevincini coşkuyla paylaşmıştır. Öte yandan, Dışişleri Bakanınız Sayın Rafik Abdesselam'ın iki ay önce ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapmış olmasından büyük memnuniyet duyduk. Sözkonusu ziyaret sırasında "Türkiye ile Tunus arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyiö kurulması kararlaştırılmıştır. Sadece dost ülkelerle gerçekleştirdiğimiz bu Konseyle, iki ülkenin Başbakanları ve Bakanlarının düzenli olarak toplanmaları sağlanmaktadır. 
Ayrıca, sözkonusu ziyaret sırasında, 2012 yılı için bir eylem planı imzalanmış olup, bu eylem planı ikili ilişkilerimizin yol haritasını oluşturmaktadır. İbn-i Haldun'dan beri biliyoruz ki, ekonomik kalkınma, demokrasiyle yönetilen faziletli bir toplum yaratmak için en temel dinamiklerden biridir. Yine, güçlü ekonomik münasebetler geliştiren ülkelerin karşılıklı olarak güçlendikleri de bir vakıadır. 
Bu anlayışla, Tunus ile ekonomik ilişkilerimizi her bakımdan genişletmek ve derinleştirmek istiyoruz. Ekonomik işbirliği ve dayanışmamızı artırmak için yatırımcı özel müteşebbislerimizi Tunuslu işadamlarıyla birlikte Tunus'ta yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. 

Nitekim bu doğrultuda çok sayıda işadamımızı Tunuslu karşıtlarıyla buluşturduk. 

Devlet olarak bu işbirliğini artırmak ve Tunus'a yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla Türk Eximbank'ın Tunuslu işadamlarına ilk etapta 500 milyon dolarlık kredi açmasını sağladık. 
Ayrıca, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)'nın Tunus'ta ofis açmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da devam eden tarihi demokratikleşme ve yeniden yapılanma sürecinde uluslararası toplumun desteğinin de, şüphesiz son derece önemli olduğunu vurgulayan Gül konuşmasını şöyle tamamladı: 

"Bu yönde, uluslararası camianın ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerinin ve uluslararası finans kuruluşlarının, İkinci Dünya Harbi'nin ardından uygulanan Marshall Planı gibi kapsamlı bir ekonomik restorasyon programı başlatmaları çağrılarımı uzun süredir tekrarlıyorum. 

Başta Avrupa olmak üzere tüm uluslararası camianın önünde Akdeniz'i yeniden, her iki yakasıyla eski ihtişam ve refahına kavuşturma; Ortadoğu'yu istikrar ve refah üreten bir bölge haline dönüştürme fırsatı bulunmaktadır. 

Ne var ki, özellikle gelişmiş piyasa ekonomilerinde yaşanan ekonomik kriz bahanesiyle, bu ülkeler bölgemizde yaşanan tarihi dönüşüme destek vermek noktasında büyük bir ihmal ve umursamazlık içerisindedirler. 

Savaşı, kriz yönetimini, finanse etmek için trilyonlarca Dolar harcayan uluslararası camianın muktedir üyelerine, barışı, demokrasiyi ve istikrarı desteklemek için ellerine geçen bu altın fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulunmak istiyorum. Sözlerime son verirken Türk halkının ve devletinin bütün samimiyetiyleTunus'un ve kardeş Tunus halkının bu tarihi misyonunda yanında olduğunu bir kez daha yineliyorum. Bu vesileyle, başta Devrim'in kıvılcımını yakan Muhammed Buazizi olmak üzere, daha özgür, daha adil ve daha onurlu bir hayat için canlarını feda eden tüm şehitleri saygı ve rahmetle anıyorum. Geride bıraktıkları aileleri ve yakınlarına Yüce Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyorum."

how to get tested for hiv symptoms for hiv/aids history of aids
signs of aids in women go aids in africa
how to cheat your wife wives who want to cheat so your wife cheated on you
want wife to cheat click wife cheated now what
want wife to cheat click wife cheated now what
did my husband cheat should i tell my husband i cheated i almost cheated on my husband
i had a dream my girlfriend cheated on me click my virtual girlfriend cheats
i had a dream my girlfriend cheated on me cory-smith.com my virtual girlfriend cheats
my girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me with her ex i want my girlfriend to cheat
i want my wife to cheat on me read how to cheat your wife
my husband cheated on me what do i do blog.mondor.org i cheated on my husband and got pregnant
i cheated on my why would my husband cheat why my husband cheated on me
women who cheat on relationships why women cheat on men how many women cheat on husbands
i want my girlfriend to cheat open my girlfriend cheated on me with another girl
reasons married men cheat go wife cheated
cheat women married woman wants cheat why do wife cheat
cheat women survivingediscovery.com why do wife cheat
food sex stories wife adult stories adult interactive stories
wife who cheated unfaithful wives married woman wants cheat
My girlfriend cheated on me tfswhisperer.com affair dating sites
aunts sex stories astrobix.com interactive adult stories
illistrated adult stories astrobix.com erotic sex adult stories fiction free
printable coupons for walgreens prescription discounts cards discount coupons for prescription medications
walgreens photos coupon code click walgreen prescription coupon
rite aid online coupons link pharmacy discount coupons
abortion pill for sale emergency contraception latest you can get an abortion
android monitoring software spyware cell phone how to find spy app on android
walgreens photo printing coupons blogs.visendo.com walgreens photo in store coupon
walgreens photo printing coupons blogs.visendo.com walgreens photo in store coupon
rite aid online coupons rite aid coupon deals rite aid coupons in store
albuterol (salbutamol) 4mg mealmixer.com cephalexin 750mg
discount card prescription cylentware.com viagra trial coupon
anti abortion read teen abortions
vibramycin 100mg doxycycline inderal 20mg
canadian pharmacy coupons printable coupons for viagra free prescription cards discount
canadian pharmacy coupons free discount prescription cards free prescription cards discount
flagyl 200mg link dapoxetine pill
pharmacy discounts free printable grocery coupons viagra discount coupon
renova prednisolone 20mg clomiphene 50mg
coupons for prescription medications viagra discount coupons online new prescription coupons
coupons for prescription medications viagra coupon card new prescription coupons
coupon prescription gallaghermalpractice.com pfizer coupons for viagra
viagra prescription coupon viagra savings and coupons viagra trial coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take celexa with paxil canitake.net can i take celexa with paxil
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion clinics in san diego abortion clinics in las vegas abortion pros and cons
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
bystolic coupon card linzess patient assistance
cialis dosage for bodybuilding cialis dosage options recreational use
cialis dose 20mg cialis dose 20mg cialis dosage for a 65
levitra diabetes link best ed medication for diabetics
cheapest place to buy viagra online viagra for sale uk buy viagra
online cialis coupons read coupon cialis
online cialis coupons link coupon cialis
cialis online coupon go cialis.com coupon
cialis coupons free coupon for prescription cialis discount coupons
free cialis coupon discount coupons for prescriptions cialis coupon codes
cialis.com coupon prostudiousa.com cialis trial coupon
cialis.com coupon cialis free coupon cialis trial coupon
claritin sirup link claritin in dojenje
claritin sirup open claritin in dojenje
claritine sirup norice claritinekombo claritine koliko na dan
buscopan prix go buscopan
risperdal go risperdal avis
augmentin iv click augmentin sirop
furosemide open furosemide actavis 500 mg stofnaam
mpa in n/mm2 blog.bjorback.com mpa
viagra virkning link viagra pille
cymbalta dosierung open cymbalta preis
vibramycin 100 philhustead.com vibramycin dose
bonviva injectable read bonviva prime
bonviva injectable read bonviva prime
stalevo carbidopa levodopa entacapone carbidopa levodopa entacapone combination levodopa carbidopa entacapone sandoz
citalopram hydrobromide click citalopram hydrobromide 20mg
cialis allindiasweetsrestaurant.com cheap cialis
ciprofloxacin crownlimos.ca cypromix
cephalexin monohydrate cephalexin monohydrate 500 mg side effects cephalexin monohydrate 500 mg
metformin wirkung metformin pco metformin kaufen
metformin wirkung metformin pco metformin kaufen
motilium spc uk dotnetblogengine.net motilium spc
motilium spc uk dotnetblogengine.net motilium spc
arcoxia spc read arcoxia dose
arcoxia spc read arcoxia dose
amlodipine 10 mg thepoliticalsword.com amlodipine fk
zentel liquido open zentel onofre
free discount prescription cards martialinfo.com free discount prescription card
free discount prescription cards martialinfo.com free discount prescription card
enalapril efectos secundarios enalapril vademecum enalapril precio
prescription discounts cards go coupon for free cialis
Haberin Kaynağı : Haberler.com II Bu haber 1455 kere okundu.